Film promocyjny College of Europe

Film promocyjny jest formą, która pomaga budować wizerunek i świadomość marki oraz pozwala odbiorcom zapoznać się z ofertą firmy. Jest też jednym z najskuteczniejszych sposobów na pokazanie historii i oferty takich klientów, jak różnego rodzaju instytucje edukacyjne. Film wizerunkowy pozwala pokazać placówkę jako prestiżową i nowoczesną uczelnię z tradycją, zachęcając jednocześnie grupę docelową do zapoznania się z ofertą.

Studio Simple Frame zrealizowało taki właśnie film promocyjny dla College of Europe, prestiżowej uczelni założonej w 1949 roku m.in. przez Winstona Churchilla. Uczelnia ta jest miejscem, w którym absolwenci szkół wyższych z wielu krajów mogą zdobywać wiedzę i wspólnie mieszkać. Siedzibą College of Europe od początków istnienia jest Brugia, a od 1992 roku także Warszawa. Film promocyjny zrealizowany przez Simple Frame dotyczy polskiej filii szkoły.

Film wizerunkowy został zrealizowany w języku angielskim oraz francuskim. Wypowiedzi wykładowców szkoły przeplatają się z wypowiedziami studentów – podkreśla to nowoczesność i multikulturowość społeczności. W warstwie wizualnej dominują plenery przedstawiające okolice warszawskiego campusu, wnętrza sal wykładowych oraz jego części mieszkalnych. Trwający ponad cztery minuty materiał promocyjny przedstawia uczelnię jako odpowiednie miejsce do zdobycia wykształcenia, które pozwoli absolwentom odnosić sukcesy w nowoczesnej Europie.